Použitie prostriedkov firemných nadácií z asignácie 2% (beta)